بارش شدید تگرگ، برف و باران در مدینه منور عربستان

توسط Made In Iran 11 ماه پیش

بارش شدید تگرگ، برف و باران در مدینه منوره و چند شهر دیگر عربستان، به خودروها آسیب زد و مدارس را تعطیل کرد

comment