طنز دیرین دیرین : فيلتر مهربان

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 11 ماه پیش

با فیلتر تلگرام همه مشکلات کشور حل خواهد شد؟ حتی دکل های نفتی هم پیدا میشه

comment