هشت سال پس از اتفاقات قسمت اول، زویا و تایگر برای ادامه ماجراجویی هایشان بعنوان دو جاسوس حرفه ای برگشته اند و اینبار هدف، نابودی گروه تروریستی داعش است ...

comment