ما به عنوان جمهوری اسلامی وظيفه داريم

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

رهبرانقلاب: ما به عنوان جمهوری اسلامی وظيفه داريم كه خودمان را از اين كه بيفتيم در مسير مورد خواست غرب، نجات بدهيم!

comment