رقص فوق العاده زیبا و هماهنگ آذری دو نوجوان تبریزی در برف

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 2 سال پیش

امروز تبریز برف سنگینی باریده و دونفر از هموطن هایمان در شاه‌گلی آذری می‌رقصند.(لزگی) آی یاشا. ای جانم

comment