فیلمی دردناک از سه کودکی که مادرشان را در زلزله شب گذشته از دست دادند

توسط خبرلند 1 هفته پیش

فیلمی دردناک از سه کودکی که مادرشان را در زلزله شب گذشته از دست دادند

comment