فیلمی دردناک از سه کودکی که مادرشان را در زلزله شب گذشته از دست دادند

توسط خبرلند 11 ماه پیش

فیلمی دردناک از سه کودکی که مادرشان را در زلزله شب گذشته از دست دادند

comment