فیلمی دردناک از سه کودکی که مادرشان را در زلزله شب گذشته از دست دادند

توسط خبرلند 2 ماه پیش

فیلمی دردناک از سه کودکی که مادرشان را در زلزله شب گذشته از دست دادند

comment