دکتر رفیعی در دوره سیره معصومین علیهم السلام با بیان روایتی از حضرت امیر علیه السلام، به این سوال پاسخ می دهند. www.namquran.org قرآنی شدن را انتخاب کنیم

comment