روحانی تنبک زن ؟!!! فقط اونجا که میگه دلم از دست آخوند گریه داره آی ببم

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 12 ماه پیش

آخوند تنبک زن دیده بودین تا حالا؟ فقط اونجا که میگه دلم از دست آخوند گریه داره آی ببم

comment