اتفاقی جالب در پخش زنده گزارش

علی عزیزی توسط علی عزیزی 9 ماه پیش

اتفاقی جالب در پخش زنده گزارش هواشناسی در تلویزیون سانفرانسیسکو

comment