فیلم کوتاه آزمون The Audition کارگردان: مارتین اسکورسیزی

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 9 ماه پیش

فیلم کوتاه آزمون The Audition کارگردان: مارتین اسکورسیزی محصول:2015 موضوع فیلم رقابت دنیرو و دیکاپریو و برد پیت بر سر یک نقش در فیلم جدید اسکورسیزی است

comment