ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

از موارد کاربرد سپتیک تانک ها می توان به موارد زیر اشاره نمود: مجتمع های مسکونی، ویلایی و اداری کارگاه های ساختمانی رستوران ها و هتل ها مجتمع های تفریحی، فرهنگی، ورزشی و آموزشی واحد پیش تصفیه، متعادل ساز و ایستگاه پمپاژ اولیه تصفیه خانه های خانگی، شهری و صنعتی واحد چربیگیری و ته نشینی جهت ورود پساب به چاه جذبی به منظورجلوگیری از گرفتگی لوله های خروجی فاضلاب امکانی مانند رستوران ها و سالن های غذاخوری پادگان ها و خوابگاه های دانشجویی و پانسیون ها

comment