وقتی قاضی و متهم همکلاسی بودند

توسط کانال حقوقی تبصره 4 ماه پیش

واکنش جالب یک قاضی در آمریکا وقتی متوجه میشود متهم همکلاسی کودکی او بوده

comment