قابل اطمینان، چند منظوره، با کاربری آسان; گریل میکنه، سرخ میکنه و کبابی میکنه; از دمای 30 درجه تا 300 درجه سیلسیوس. رنگ مواد غذایی رو حفظ میکنه، غذا رو خشک نمیکنه و کیفیت مواد غذایی رو حفظ میکنه و حالا یه چیز بهتر...در زوایای مختلف خودش رو تمیز میکنه! فر رشنال کامبی مستر پلاس بهترین محصولی هست که هم به صورت دستی و هم اتوماتیک کار میکنه. وب: https://lnkd.in/dY8MG8q اینستاگرام: https://lnkd.in/dzqw5HK

comment