انيميشن كوتاه ديزنی از زحمات مادر براي فرزندش

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 3 ماه پیش

انيميشن كوتاه ديزني كه در آن زحمات يك مادر براي بزرگ كردن فرزندش را به تصویر می کشد

comment