دبی بزرگترین و مهمترین شهرهای، کشور امارات متحده عربی می باشد که در جنوب کشور ایران و در پیرامون خلیج فارس و در شبه جزیره عربستان قرار دارد. جهت اطلاعات جامع و کامل و لیست تورهای دبی به لینک زیر مراجعه کنید: https://tourgasht.com/the-news/dubai-introduce https://tourgasht.com/tours/dubai-tour

comment