باج افزار چیست؟

توسط ABBAS ZARRINI 7 ماه پیش

ویدیویی که باید همه ببینند. رسانه امروز شمایید .لطفا با انتشار سطح آگاهی دوستان خود را در برابر مخاطرات سایبری بالا ببرید!!!

comment