حمله شدید علیخانی به تبعیض و نخبه‌سوزی و ژن خوب در ایران

J@F@R توسط J@F@R 1 سال پیش
سیاسی

حمله شدید علیخانی به تبعیض و نخبه‌سوزی و ژن خوب در ایران شغل بعضی‌ها، فحش نوشتن است!

comment