ساخت یک ایستگاه قطار در 9 ساعت !

توسط پرهام 12 ماه پیش

1500 کارگر چینی در کمتر از 9 ساعت، یک ایستگاه قطار را از نو ساختند تا سفر بین دو شهر چین، از هفت ساعت به یک ساعت و نیم کاهش پیدا کند.

comment