ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

"Gone with the Wind "

توسط CiNegative 9 ماه پیش

29بازیگر نامی،آخرین دیالوگ فیلم برباد رفته را با لحن و بیان شخصی میگویند. :فرانکلین عزیزم...اگر تو بری من کجا برم...چه باید بکنم؟

comment