جزئیات فساد 100 میلیاردی در وزارت نفت

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 10 ماه پیش

🔹وزیر نفت: چند مدیر را برکنار کردم

comment