قسمت اول آموزش bootstrap از آقای امیر حسن عظیمی توجه داشته باید که یاد گیری زبان html و css برای این آموزش لازم است.

comment