🍉یک انسان خارق‌العاده در برنامه خندوانه عجب ذهنی داره این بشر خودش میگه تو کل دنیا بجز تیمور لنگ فقط اونه که این مهارت رو داره!

توسط Pyxo 2 سال پیش

🍉یک انسان خارق‌العاده در برنامه خندوانه عجب ذهنی داره این بشر خودش میگه تو کل دنیا بجز تیمور لنگ فقط اونه که این مهارت رو داره!

comment