رهبرانقلاب: مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد صد در صد انقلابی بماند

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

رهبرانقلاب: مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد صد در صد انقلابی بماند ⛔️توقع نميرود از مجمع يک مصوبه‌ای انجام بگيرد كه با مبانی اصلی انقلاب تنافی داشته باشد

comment