قطعی برق حین سخنرانی ترامپ

توسط کلیک کن 2 هفته پیش

از زمانی که ترامپ روی کار آمده، چندباری قطعی برق در سخنرانی های او یا در جلساتی که شرکت داشته رخ داده است. برخورد ترامپ با این اتفاق اما عجیب و تماشایی است

comment