در طب فشاری دوازده مریدین اصلی و دو مریدین فرعی در بدن وجود دارد که با تحریک و فشار نقاط روی آنها هر درمانی به سادگی امکان پذیر است. بیاموزید و کسب درآمد کنید. امروزه ماساژ و درمان های سنتی طرفداران زیادی دارد.

comment