حرف‌‌های صریح پروفسور کردوانی(چهره ماندگار جغرافیا) درباره بحران آب کشور؛ آقایان مسیر را اشتباه رفتند حالا به ما میگویند بیا درستش کن!/فقط یقه کشاورز بدبخت را میگیرند

comment