ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

مستند بعد از خمینی - قسمت دوم (آخرین مأموریت)

روشنگری توسط روشنگری 1 سال پیش

سال 68... سال تصمیمات مهم برای جمهوری اسلامی بعد از جنگ... موضوعاتی که به خاطر مصلحت جنگ مسکوت مانده اند اندک اندک صدایشان بلند می شود... زمان حل مساله رسیده...! موضوعی امام را رنج میدهد... حل این موضوع فقط از عهده خود امام بر می آید...

comment