چیزهایی که از استیو جابز نمیدانید!

توسط مهندس 5 روز پیش

سخنان یکی از کارمندان ارشد شرکت اپل که در آن به نکات شنیده‌نشده‌ای از استیو جابز اشاره میکند.

comment