تیزر ماموریت غیر ممکن : عواقب - Mission Impossible Fallout 2018

کلید اسرار توسط کلید اسرار 2 ماه پیش

ین ششمین قسمت از مجموعه فیلم‌های ماموریت غیرممکن می‌باشد. قسمت ششم این مجموعه یک بار دیگر ماجراهای ایتن هانت و تیمش را دنبال می‌کند که پس از اشتباهی بزرگ در یک ماموریت ، به مسابقه و رقابت با زمان می‌پردازند و…

comment