حجت الاسلام قرائتی: ما گفتیم دوربینی نباشه، خدا گفت: باشه. به تو چه؟

شهی توسط شهی 2 سال پیش

حجت الاسلام قرائتی: ما گفتیم دوربینی نباشه، خدا گفت: باشه. به تو چه؟

comment