وضعيت وخيم مردم در سرپل ذهاب

parvane توسط parvane 2 ماه پیش

زلزله کرمانشاه

comment