وضعيت وخيم مردم در سرپل ذهاب

parvane توسط parvane 4 ماه پیش

زلزله کرمانشاه

comment