وضعيت وخيم مردم در سرپل ذهاب

parvane توسط parvane 11 ماه پیش

زلزله کرمانشاه

comment