وضعيت وخيم مردم در سرپل ذهاب

parvane توسط parvane 2 هفته پیش

زلزله کرمانشاه

comment