وضعيت وخيم مردم در سرپل ذهاب

parvane توسط parvane 8 ماه پیش

زلزله کرمانشاه

comment