استاد حسینی قمی در دوره اخلاق قرآنی به بیان گناهان کبیره در کلام معصومین علیهم السلام می پردازند. www.namquran.org قرآنی شدن را انتخاب کنیم

comment