توجه به نکات قبل از قالبگیری پروتز ایمپلنت دندان قبل از شروع درمان لازم است تا وقتی شما پروتز را تحویل بیمار می‌دهید، به مشکل برنخورد وباب میل بیمار باشد. کلینیک دندانپزشکی مدرن https://dmcc.pro/tips-before-implant-prosthesis/

comment