چرا دشمنی به اسم آمریکا دست به تحریم سپاه می‌زند؟

توسط دانا 4 هفته پیش

در این ویدئو خواهید دید که علت عصبانیت آمریکا از سپاه در جنگ اقتصادی چیست؟

comment