علف کش یو46کمبی محصول شرکت Nufarm اتریش بوده و از انواع علف کش های ترکیبی،انتخابی و سیستمیک می باشد. این علف کش برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو استفاده می شود.پس از سمپاشی یو46کمبی از طریق شاخ و برگ علف های هرز جذب شده و در تعادل هورمون های علف هرز اختلال ایجاد می نماید.علایم تاثیر یو46کمبی شامل توقف رشد علف هرز و پیچیده شدن برگ ها و ساقه آنهاست.در نهایت این سم،طی چند روز علف های هرز را از بین خواهد برد. www.ariasabz.com تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment