یکی از قابلیتهای نرم فزار قدرتمند tia ،قابلیت migrated یا migration است که به وسیله این قابلیت برنامه های نوشته شده توسط نرم افزارهای قدیمی مانیتورینگ توسط تیا اصلاح و باز نویسی میشود. برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت آسام مراجعه فرمایید: https://www.asamiran.com

comment