مصاحبه با آقای زارعی استارت آپ مستر درنان

توسط الکام استارز 6 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای زارعی مدیر عامل مجموعه مستر درنان

comment