سکانسی از فیلم بر باد رفته 1939 اثر مشهور ویکتور فلمینگ با هنرنمایی ویوین لی "دوبله فارسی"

comment