نمای نزدیک طرح لوگوی یوز ایرانی روی هواپیمای اختصاصی تیم ملی فوتبال ایران (ایرباس 320 هواپیمایی آتا) در شرکت صنایع هواپیمایی ایران

comment