پاسخ بهرامي سخنگوي شرکت نفتکش ايران به برخي شبهات در فضاي مجازي پیرامون سانچی

توسط vatan 8 ماه پیش

پاسخ بهرامي سخنگوي شرکت نفتکش ايران به برخي شبهات در فضاي مجازي پیرامون سانچی

comment