شما در این کلیپ با نحوه تنظیم و استفاده از کوله پشتی های کوهنوردی برای آسیب ندیدن و راحتی حمل آنها آشنا می شوید

comment