-رامبد: به کسی که توپ عید درمیکنه،چی میگن؟ +جنابخان: درکن

comment