گیتار الکتریک چگونه کار میکند؟

توسط حمید 1 سال پیش

در این ویدیوی جذاب و کوتاه، تمام اجزای گیتار الکتریک و نحوه عملکرد آنها و تاثیر هر کدام بر صدای نهایی ساز به زبانی ساده توضیح داده شده است

comment