سکته قبلی در کمین جوانان- یک ویدیوی بسیار تاثیرگذار

طبیعت سبز میهن توسط طبیعت سبز میهن 10 ماه پیش

عامل اصلی سکته قلبی در ایران نیز، مصرف روغن های با ترانس بالا می باشد.

comment