احمدی‌نژاد در پایان مهلت ۴۸ساعته‌اش به قوه قضائیه،‌ در ویدئویی صادق لاریجانی را "غاصب و فاقد مشروعیت" خواند.

شهی توسط شهی 2 سال پیش

احمدی‌نژاد در پایان مهلت ۴۸ساعته‌اش به قوه قضائیه،‌ در ویدئویی صادق لاریجانی را "غاصب و فاقد مشروعیت" خواند.

comment