مقام سحری ویژه‌ی مناطق لَک‌زبان استان‌های کرمانشاه، ایلام و لرستان است که هم با تنبور و هم با سورنا اجرا می‌شود

comment