خیلی خوبه ففط وقتی میگه فکر کردم کور شدم😂

comment