فلزیاب تصویری تفکیک دار شکل طلا

توسط felezyabepishtaz 7 ماه پیش
علم و تکنولوژی

فلزیاب تصویری تفکیک دار شکل طلا فلزیاب تصویری تفکیک دار فرکانسی شکل طلا یا انواع فلزات را بصورت لکه رنگ از آنجا میتواند تشخیص داده و تفکیک نماید که طلا یک فلز غیر مغناطیس میباشد و طلا در طول زمان دچار تغییرات ملوکول درونی نمیگردد و برای همین در طول زمان پوسیده نمی شود و شرایط طلا جدید با طلا قدیم از نظر ساختار یکسان میباشد و همین عاملی میگردد که فلزیاب تصویری فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم و ترشهولد THRESHOLD بتواند طلا جدید یا طلا قدیم را تشخیص داده و تفکیک نماید. منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34

comment