گرامر 9 - آموزش used to و would برای تغییر و عادتها

توسط ZabanZone 1 سال پیش

در گرامر انگلیسی از used to برای نشان دادن تغییر استفاده و used to همیشه در مورد گذشته بکار برده میشود. در مواقعی که در مورد کارهای روتین یا عادات گذشته صحبت میکنیم بجای used to میتونیم از would هم استفاده کنیم. البته توجه داشته باشید معمولا در این مواقع جمله اول با used to شروع و در جمله های بعدی از would یا used to استفاده میشود.

comment