انفجار سنگر داعشی ها با موشک های هوشمند

hossein توسط hossein 8 ماه پیش

انفجار سنگر داعشی ها با موشک های هوشمند!

comment